dimarts, 14 de desembre del 2010

Regals de comiat del Conseller d'Educació: sempre plou sobre mullat!

El DOGC d'avui publica la Resolució EDU/3927/2010, de 30 de novembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

En l'esmentada resolució, més enllà de les concessions o denegacions, hi apareixen dues modificacions molt negatives:
1. Es redueixen una mica més encara els ja limitats mòduls econòmics establerts per alumne.
2. S'anuncia que no s'obre un segon període de presentació de sol.licituds, atès que s'ha exhaurit la dotació pressupostària prevista a la convocatòria i, per tant, es deixaran moltes escoles fora d'aquests ajuts.

És injust i indignant que, malgrat la precarietat econòmica, el Departament d'Educació retalli aquests ajuts adreçats a les escoles que suporten un esforç social més gran. Esperem no haver de lamentar gaires més regals de comiat d'aquesta naturalesa.

Mesures com aquesta son clarament antisocials i enfosen escoles com les que esmentava fa setmanes a El “model Vic” d’escolarització i Santa Caterina de Siena com exemple.

1 comentari: