dimecres, 12 de gener del 2022

Insistir en el compromís comunitari i la participació activa en la cura de la creació | objectiu 7 ‘La conversió ecològica és possible’ - XARXA LAUDATO SI

Aprofundir en l’espiritualitat ecològica | objectiu 6 ‘La conversió ecològica és possible’ - XARXA LAUDATO SI

  

Impulsar l’educació per a l’ecologia integral | objectiu 5 - ‘La conversió ecològica és possible’ - XARXA LAUDATO SI

Adoptar estils de vida senzilla | objectiu 4 ‘La conversió ecològica és possible’ - XARXA LAUDATO SI

Promoure una economia ecosolidària | objectiu 3 ‘La conversió ecològica és possible’ - XARXA LAUDATO SI