dimecres, 15 de desembre del 2010

El canvi polític i l'escola concertada: superarem la discriminació?

S’han obert perspectives de canvi polític a Catalunya. Aquesta circumstància cal viure-la amb esperança per part de l’escola concertada ja que, tal com s’apuntava en un manifest conjunt de les entitats representatives del sector a l’inici d’aquest curs escolar, venim d’una experiència de greu discriminació en tots els ordres. Val la pena recordar també el que ja vàrem manifestar abans de les eleccions, insistint en la priorització i en la millora de l'eficiència de l'adminsitració, davant la greu manca de recursos.

Sabem de les dificultats econòmiques generals i especialment de les tràgiques finances de la Generalitat tot i l'acord de finançament, que ens van voler vendre com a magnífic. Podem albirar que el 2011 continuarà la retallada salarial a l’escola concertada, segurament de manera més legal que no pas el 2010, a partir dels nous pressupostos de l’Estat i de la Generalitat.

Però l’austeritat, o la manca de recursos, no ha de suposar discriminació. Cal esperar que el nou govern maldi per posar remei a aquesta discriminació constant que es manifesta en tot i per tot. Cal valentia per trencar definitivament aquesta dinàmica de postergació que, en molts casos, ha convertit el concert educatiu en una ratera i està ofegant les escoles d’extracció social més populars del nostre col·lectiu.

4 comentaris:

 1. Totalment d'acord, però més drets implica més obligacions i en certa mesura una pèrdua d'independència i de capacitat de decisió.

  Si els professors volen guanyar el mateix sou i tenir els mateixos horaris d'un funcionari haurien de passar pels mateixos mecanismes de selecció, control i de mobilitat.

  No es pot tenir el millor dels dos sistemes i cap de seus inconvenients.

  Crec que amb 15 anys de professor a la privada concertada i 6 a la pública, puc dir que se perfectament del del que estic parlant.

  ResponElimina
 2. Jo no ho veig així.
  És cert que els professors de la concertada no passem unes oposicions, però si pasem un període de prova (que no tothmo supera), que potser és una manera més correcta de seleccionar professionals.
  Per tant, per a ser professor, tant en la pública com en la concertada, s'ha de superar un procés.
  És cert que nominalment en l'escola públiuca també hi ha un període de prova, però no crec que es pugui dir això d'un periode que supera tothom (tothom vol dir tots!).
  Pel que fa als mecanismes de control, no sé a què et refereixes. En general, i a risc de ser injust amb alguna realitat concreta, hi ha més o menys control a l'escola pública?
  I finalment, pel que fa a la movilitat no veig que sigui un desavantatge la movilitat dels professors de la pública. Precisament una de les reiivindicacions de l'escola concertada és que quan un professor canvia de centre (encara que sigui en la mateixa empresa) perd tota la seva anitguitat, estadis, etc.
  Jo ho veig així.

  ResponElimina
 3. Hola,

  Com ja havia comentat, conec tots dos mons, De fet els anys a la concertada tripliquen als que porto en la pública.
  Uns aclariments, sense ànim de polemitzar:

  període de prova: en el cas dels funcionaris es d'un any. Requereix un informe favorable d'un tutor assignat del centre, de la direcció i el vist i plau de la inspecció.

  La meva experiència en dos centres concertats religiosos: mai ha parlat amb mi la inspecció ni tampoc he tingut un "tutor" del període de proves.

  Contractació: mai he tingut que superar una prova de coneixements o d'altra tipus. Les entrevistes es basen, un cop filtrats el currículum, en impressions mes aviat personals. Això fa que l'index d'encert sigui més baix.

  Al presentar-me a les opos, vaig que superar diferents proves objectives: coneixement de la matèria, desenvolupament del temari i programacions, preparació pedagògica. I finalment la part de mèrits que és una valoració objectiva i quantificada del currículum professional.

  Aquest sistema més compleix es completa amb el període de prova. Si es cert, el percentatge de "Suspensos" és molt baix, però hi son. No creus que es degut bàsicament a un millor sistema de selecció ? (si sempre hi ha excepcions, gent dolenta i poc professional la trobem tant a la pública com a la concertada).

  Mobilitat:
  Avui estic en Barcelona i el proper curs en Villadecans (amb sort) o en un centre diferent: nous companys, realitats familiars, alumnes desconeguts, ...
  Amb el temps pots tenir una plaça "definitiva", això si mentre algú no decideixi suprimir-la.
  A la concertada tens la teva plaça guanyada per sempre mes un cop signat el contracte indefinit (be si no tanca el centre, ho fem una malifeta), i no es poden "traslladar" a un altre centre de mateixa titularitat.

  Per cert a la pública per guanyar-me la plaça he de presentar novament mèrits, acreditar-los i tenir la millor puntuació.

  Però no parlem de diners, no va massa amb la nostra professió. Parlem d'altres condicions laborals com ara: tipologia de famílies, la seva implicació, baix poder econòmic, alumnes amb dificultats especials, immigració, nivells d'absentisme (ara anomenada desafecció escolar), escassa valoració del esforç i de l'èxit acadèmic . . .

  Torno a dir, que no es pot tenir el millor dels dos sistemes i cap de seus inconvenients.

  ResponElimina
 4. Crec que, deixant a part el tema professorat, que és molt important, tot l'alumnat els pares del qual ha fet l'opció concertada, a través d'un projecte educatiu determinat, no ha d'estar discriminat, és a dir, ha de tenir les mateixes oportunitats i els mateixos recursos que l'alumnat els pares del qual ha elegit l'escola pública per educar els seus fills.O és que els pares de la concertada no paguen impostos?.Crec que si l'Estat no pot mantenir aquest sistema, simplement l'ha de modificar i assumir el 100% de l'ensenyament.

  ResponElimina