dimecres, 21 d’octubre del 2009

Treball i Educació castiguen als febles, Montilla s’ho mira i calla!

Sempre plou sobre mullat. Treball ha portat a la fallida 25 llars infantils laborals de caràcter social, com ja he denunciat des d’aquí, i ara els ofereix una almoina per acabar l'any i tanca definitivament la finestreta i dona per acabat el problema! Ahir, el director general de Relacions Laborals, Salvador Álvarez deia a el Períodico que tampoc hi haurà més convocatòries per canalitzar els diners que aportava Treball.

Educació diu que no va amb ells, però aquestes llars estan autoritzades per aquest Departament com a centres de primer cicle d’educació infantil, que és qui té les competències sobre tota l’educació infantil. La flamant llei d’educació de Catalunya diu: el Departament (és refereix al Departament d’Educació!) pot subvencionar l'escolarització d'infants en llars d'infants de titularitat privada que desenvolupen l'activitat amb finalitat essencial de servei, d'acord amb la programació i els criteris de preferència que s'estableixin per reglament, entre els quals hi ha d'haver la satisfacció de necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals (article 198.3).

Las llars laborals compleixen fil per randa els criteris de preferència que esmenta la llei. Diran que ja les subvencionen i, si és cert, que algunes reben 800 euros per nen i any. Però si la llars en comptes de ser d’iniciativa social és municipal, la subvenció del Departament d’Educació es multiplica pot arribar als 1800 euros per nen i any. Aquesta discriminació no està motivada per motius de renda familiar ni cap altre dada social, tant sols de titularitat del centre: municipals, 1800 euros; iniciativa social 800 euros!

El President Montilla (el campió de les polítiques socials) té una carta del 24 de juliol on es denuncia aquesta situació i se li demana la intervenció, però encara no s’ha dignat a contestar. I es que això de les polítiques socials el deu tenir molt ocupat.

Però la política social dels departaments de Treball i Educació, i per extensió del govern Montilla, encara té altres excel·lències. Enguany Treball ha denegat l’ajut a molts Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), el darrer recurs formatiu dels alumnes fracassats a l’ESO (que malauradament a Catalunya no són pocs!). La baula més feble del sistema. I Educació? Educació ignora el mandat de la Llei d’educació ja citada, i vigent des del passat 17 de juliol, que declara “gratuïts i universals els Programes de Qualificació Professional Inicial” (article 5.2 d).

Com si sentissin ploure -avui és un dia plujós-. Potser és podria escriure al President, per tal que s’arbitri algun mecanisme perquè Treball i Educació deixin d'expulsar-se el mort de sobre contínuament, però pel cas que fa...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada