dimecres, 11 de desembre del 2013

Acció de gràcies i pregària per Catalunya

Dimecres dia 18 de desembre, a les 21h, acte a la Cripta de la Sagrada Família.

Declaració de Cristians per la independència

Des de l’onze de setembre del 2012 el procés històric de Catalunya ha fet un salt qualitatiu: la consciència nacional ha crescut en extensió, intensitat i densitat. Aquesta realitat obeeix, sens dubte, al treball constant de molts dels nostres conciutadans que de llarg temps ençà han treballat de manera responsable i generosa perquè fos així. A tot això, cal afegir i celebrar que el president de la Generalitat, les institucions de Govern i alguns responsables polítics s’hagin  compromès a liderar el procés cap a la plena sobirania política de Catalunya.

Cristians per la Independència manifestem el nostre goig pel camí iniciat de manera democràtica i pacífica i desitgem que culmini en bé de tota la societat catalana a la qual “l’Església vol continuar servint”, i en forma part.

Com a cristians que pensem que la independència és el marc idoni per afrontar el futur amb garanties d’èxit, per resoldre les conflictes seculars amb els altres pobles d’Espanya i per cercar una relació de bon veïnatge i col·laboració solidària, fonamentem la nostra voluntat en els principis ètics i morals que expressa el pensament social de l’Església, entre els quals “el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d’acord, com a formes de resolució de conflictes i... la defensa dels drets de les persones i dels pobles”. Així com el número 5 del document episcopal “Al servei del nostre poble” que afirma “defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia”.

El poble català no vol trencar cap dels vincles afectius que de manera global −i molts ciutadans de forma particular− té amb els altres pobles de la península. Però sí que malda per alliberar-se de la subjecció forçada a l’Estat espanyol que lluny de servir-lo, respectar-lo i permetre-li aprofitar tot el seu potencial,  no fa més que maldar per assimilar-lo i drenar tots els seus recursos. 
  
Ens cal donar testimoni clar, per part nostra, de la defensa dels drets de Catalunya, que,  des de fa segles, sistemàticament li són conculcats, i contribuir des de l’humanisme cristià a configurar la nostra nació sobirana, justa, fraterna i solidària amb els altres pobles del món.

Els cristians laics, i també aquells als qui dins l’Església els ha estat conferit un ministeri, mai no perdem el caràcter de ciutadans, ans el contrari: el fet cristià el potencia i ens insta a ser-ne de manera responsable, treballant pel bé de les persones, defensant la seva dignitat, tant a nivell personal com col·lectiu. La doctrina social de l’Església ofereix una basta fonamentació sobre els drets de les nacions, fet que ens il·lumina i encoratja en aquest moment transcendental pel nostre país.

Estem vivint un dels moments més decisius per a la nostra nació i els cristians sabem de la força espiritual que té l’acció de gràcies i la pregària, força que reverteix indubtablement en la manera com actuem en el món.  Per aquest motiu convidem  a tots els nostres conciutadans a donar gràcies pel procés que estem vivint i a demanar coratge i saviesa per afrontar de forma cívica, pacífica democràtica, coratjosa, generosa i perseverant, els reptes del 2014, convençuts de que “La pau es fonamenta no tan sols en el respecte dels drets de l’home, sinó també en el respecte dels drets dels pobles, en particular el dret a la independència” (Compendi de Doctrina Social de l’Església 157).

Considerem que aquestes dates de final d’any conviden a fer balanç, a recordar tot el que s’ha fet i a renovar conjuntament les forces i el compromís amb el què ens espera, amb plena confiança amb l’èxit del camí. 

Aquest és el sentit de l’acte que convoquem pel proper 18 de desembre a les 9 h del vespre a la Cripta de la Sagrada Família.

Barcelona, 6 de desembre del 2013

Cristians per la independència és una assemblea sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana. La seva tasca principal és difondre els objectius de l’ANC en els àmbits creients de Catalunya i donar a conèixer la Doctrina Social de l’Església sobre els fets nacionals i d’autodeterminació dels pobles. La sectorial està oberta a la participació de tota persona cristiana independent de l’església o confessió religiosa cristiana a la què pertanyi.

Per a més informació podeu contactar al correu cristians@assemblea.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada